Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2021 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Pliki do pobrania:

Oferty w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie do 20 lipca 2021 r., osobiście, za pośrednictwem poczty oraz elektronicznie za pośrednictwem generatora https://swietokrzyskie.engo.org.pl/.

Oferty złożone za pośrednictwem generatora należy wydrukować i złożyć również w wersji papierowej.