Ogłoszenie o rekrutacji Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza rekrutację Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego. Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Grantobiorcami mogą być: szkoły zawodowe – techniczne, Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, JST jako organy prowadzące szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu.  

Maksymalna wartość grantu: 2 800 000 zł

Granty będą udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw dla minimum 25 a maksymalnie 100 uczniów/uczennic.

Lider projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy:
Animatorzy ds. grantów:
Agnieszka Fugińska – tel. 41 306 70 17
Katarzyna Bębas    – tel. 41 306 70 15    
Barbara Jakubowska – tel. 41 306 70 16

Termin składania aplikacji: od 30 listopada 2017 r. do 20.02.2018 r. do godziny 15:00

Zasady aplikowania, procedura grantowa wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1906-ogloszenie-o-rekrutacji-grantobiorcow-w-ramach-projektu-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-dzialanie-4-1-innowacje-spoleczne-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj

Pliki do pobrania

Załącznik nr 3 -Spis warunków formalnych.pdfData dołączenia 2017-11-30, att744520_zalacznik_nr_3__spis_warunkow_formalnych.pdf

Załącznik nr 5 – Tabela z wykazem maksymalnych stawek.pdfData dołączenia 2017-11-30, att744521_zalacznik_nr_5___tabela_z_wykazem_maksymalnych_stawek.pdf

Załącznik nr 1 – Specyfikacja innowacji.docData dołączenia 2017-11-30, att744522_zalacznik_nr_1___specyfikacja_innowacji.doc

Procedura grantowa.pdfData dołączenia 2017-11-30, att744523_procedura_grantowa.pdf

Załącznik nr 4 -Spis warunków merytorycznych.pdfData dołączenia 2017-11-30, att744524_zalacznik_nr_4__spis_warunkow_merytorycznych.pdf

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy.xlsxData dołączenia 2017-11-30, att744525_zalacznik_nr_2___harmonogram_rzeczowo___finansowy.xlsx

Załącznik nr 1a – do specyfikacji innowacji- Oświadczenie Szkół.docData dołączenia 2017-11-30, att744526_zalacznik_nr_1a___do_specyfikacji_innowacji__oswiadczenie_szkol.doc