Ogłoszenie otwartego II konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Termin składania ofert upływa z dniem 2.09.2016 roku.

bip.sejmik.kielce.pl

Pliki do pobrania

Uchwała nr 1679 z 10 sierpnia 2016 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Data dołączenia 2016-08-12, att658660_uchwala_zarzadu_ii_konkurs.pdf

Załącznik do uchwałyData dołączenia 2016-08-12, att658661_2016__ii_ogloszenie_konkursu.doc

Formularz oferty konkursowejData dołączenia 2016-08-12, att658662_formularz_oferty_konkursowej.docx

Instrukcja wypełniania ofertyData dołączenia 2016-08-12, att658663_instrukcja_wypelniania_oferty_1.doc

Formularz zaktualizowanej ofertyData dołączenia 2016-08-12, att658664_formularz_zaktualizowanej_oferty.docx

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznegoData dołączenia 2016-08-12, att658665_sprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego_1_2_1.doc