Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2019 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki tel. 41 341 69 19; 41 341 69 50.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2019 roku.

Załączniki do pobrania:
Uchwała o ogłoszeniu konkursu
Załącznik do uchwały o ogłoszeniu konkursu
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

Lokalizacja