Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy

Pliki do pobrania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 rokuData dołączenia 2016-02-11, att626700_ogloszenie_konkursowe_2016__zatwierdzone.docx

Uchwała Zarządu Województwa w sprawie ogłoszenia konkursuData dołączenia 2016-02-11, att626701_sdr84416021112490.pdf

Formularz oferty konkursowejData dołączenia 2016-02-11, att626702_formularz_oferty_konkursowej_1.docx

Formularz zaktualizowanej ofertyData dołączenia 2016-02-11, att626703_formularz_zaktualizowanej_oferty_1.docx

Instrukcja wypełniania ofertyData dołączenia 2016-02-11, att626704_instrukcja_wypelniania_oferty_nowa_1.doc

Sprawozdanie z realizacji zadaniaData dołączenia 2016-02-11, att626705_sprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego_1.doc