Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku z zakresu przeciwdziałania przemocy