Ogłoszenie w sprawie Otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2019r. realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”