Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Stowarzyszenia Zabiegane Starachowice w Starachowicach

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Ul. Paderewskiego 34 A 25-502 Kielce, fax 41 344 36 11, e-mail: sek.est.@sejmik.kielce.pl

Oferta