Ogólnopolski Sejmik Opieki Nad Zabytkami W Końskich

Ogólnopolski Sejmik Opieki nad Zabytkami Będzie obradował w Końskich

Ogólnopolski Sejmik Opieki nad Zabytkami pod hasłem „100 lat opieki nad zabytkami w niepodległej Polsce” obradował będzie w najbliższą sobotę, 24 listopada w Końskich. Organizatorami wydarzenia jest działające w strukturach koneckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Muzeum Regionalne PTTK oraz obchodząca w tym roku jubileusz 60-lecia działalności Komisja Opieki nad Zabytkami. Patronat nad spotkaniem sprawuje marszałek województwa świętokrzyskiego.

Sejmik organizowany jest w związku z obchodami 100-lecia niepodległości Polski, która zbiega się z setną rocznicą wydania przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego dekretu o opiece nad zabytkami sztuki i kultury oraz w związku z 60. rocznicą działalności Komisji Opieki nad Zabytkami przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich.

Spotkanie będzie również okazją do podsumowania konkursu z okazji 60-lecia tej Komisji pod tytułem ”Ocalić od zapomnienia”. Zasadnicze obrady poprzedzi odsłonięcie tablicy informacyjnej w Parku Miejskim im. Małachowskich w Końskich, a także Forum Instruktorów Województwa Świętokrzyskiego.

Ogólnopolski Sejmik Opieki nad Zabytkami rozpocznie się o godzinie 11 w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich.
Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej PTTK Końskie.

Lokalizacja