Granty dla utalentowanych, młodych bielinian

Granty dla utalentowanych, młodych bielinian

Utalentowani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z terenu gminy Bieliny mają szansę rozwijania własnych zainteresowań i predyspozycji, dzięki grantom z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Właśnie ruszyła szósta edycja tego edukacyjnego projektu. Wnioski można składać do 30 listopada.

O stypendium mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie gminy z osiągnięciami naukowymi, zaangażowane w przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej i będące pozytywnym wzorcem dla otoczenia. W ten sposób gmina chce wspierać młodą generację bielinian, którzy wprawdzie kontynuują naukę poza granicami gminy, ale tu mieszkają, rozwijają swoje pasje, działają na rzecz samorządu i czynnie uczestniczą w kreowaniu nowych inicjatyw i działań. Dzięki programowi stypendialnemu tworzone są optymalne warunki do spożytkowania tkwiącego w młodych ludziach potencjału.

Subsydium przyznawane jest po spełnieniu określonych warunków w trzech kategoriach – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla studentów studiów stacjonarnych oraz dla wychowanków szkół ponadgimnazjalnych oraz żaków zaangażowanych w wolontariat społeczny, samorządowy, itp.
Szczegółowe kryteria naboru oraz wzory wniosków zamieszczone są w Uchwale Rady Gminy Bieliny w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów, którą można znaleźć na stronie internetowej bielińskiego samorządu.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2018 br. w sekretariacie Urzędu Gminy Bieliny, przy ul. Partyzantów 17, pok. nr 14.

Lokalizacja