Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ogólnopolskie Forum dla nauczycieli

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza w poniedziałek 14 czerwca na organizowane w formie online I Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty nt. „Quo vadis, uczący się nauczycielu?”. Spotkanie dedykowane jest pracownikom systemu doskonalenia, dyrektorom i nauczycielom, a także przedstawicielom organów nadzoru pedagogicznego i jednostek samorządu terytorialnego.

I Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty to wydarzenie, inicjujące przestrzeń dyskusji o optymalnym wykorzystaniu doświadczeń z okresu pandemii w realizacji zadań w kolejnym roku szkolnym oraz podejmowaniu wyzwań związanych z doskonaleniem się nauczycieli i rozwojem uczących się szkół.
Celem Forum jest aktualizacja wiedzy dotyczącej kierunków doskonalenia kadr oświaty istotnych w kontekście badań i wyzwań przyszłości oraz zainicjowanie dyskusji o formach i metodach uczenia się nauczycieli.
Temat I Ogólnopolskiego Forum Doskonalenia Kadr Oświaty nt. „Quo vadis, uczący się nauczycielu?” wpisuje się w kierunki polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki – budowanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli – wspieranie szkół w zakresie podnoszenia jakości i efektywności nauczania, w tym także prowadzonego z wykorzystaniem TIK. Tematyka Forum odnosi się zarówno do doświadczeń z okresu kształcenia zdalnego, jak i wyzwań stojących w roku szkolnym 2021/2022 przed różnymi podmiotami systemu oświaty.

Forum odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca o godz. 13.00. Osoby chętne proszone są o rejestrację uczestnictwa poprzez system obsługi szkoleń ŚCDN.