Img 3486

Organizacje pozarządowe budują społeczeństwo obywatelskie. „Pracownia Miast” w Skarżysku-Kamiennej

O funkcjonowaniu organizacji pozarządowych dyskutowali w piątek, 11 maja br. uczestnicy „Pracowni Miast”, która zorganizowana została w Skarżysku-Kamiennej. Gościem specjalnym spotkania był Jurek Owsiak, założyciel i prezes fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W dyskusji wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, Jacek Kowalczyk dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWŚ oraz Barbara Zamożniewicz, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Dyskusja dotyczyła m.in. możliwości zdobywania przez organizacje pozarządowe środków finansowych i nowych przepisów, związanych z trzecim sektorem. Zdaniem marszałka Adama Jarubasa organizacje pozarządowe to podstawa funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. – To nie urzędnicy, nie władza, ale mieszkańcy i zaangażowani ludzie tworzą region i dają swoją pasję, swoje zaangażowanie, w istocie zmieniają na lepsze nasze małe ojczyzny – powiedział marszałek.
Jolanta Kurska, prezes Fundacji „Centrum im. Bronisława Geremka” podkreślała, że najnowsze badania pokazują wzrost zaufania społecznego do działalności organizacji pozarządowych, głównie tych, które pracują w obszarze społecznym, prowadzą akcje charytatywne. W ścisłym gronie jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Goszczący w Skarżysku prezes WOŚP Jurek Owsiak podkreślał, że najważniejsza w działaniu wolontariuszy jest ich spontaniczność, bezinteresowność, a także widoczne efekty pracy: miliony zebranych złotówek i sprzęt, trafiający do setek polskich szpitali. – Ja myślę, że to nam polepsza nasze myślenie o nas samych. Widzimy, że nasza praca, działanie wraca do nas, że ma skutek pozytywny. Mówimy konkretnie ile udało nam się zebrać, ile pieniędzy wydaliśmy na sprzęt, na szpitale, na poszczególne miasta. Ludzie widzą, że ich pieniądze wrzucone do puszek nie są zmarnowane – powiedział prezes WOŚP.
Barbara Zamożniewicz, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podkreśliła, że warto włączać w działania młodych ludzi, zachęcać ich do tworzenia grup nieformalnych. Na małe projekty, pomysły można starać się o wsparcie finansowe w ramach programu „Mania działania”, realizowanego wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Spotkanie połączone było z uroczystością nadania imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rondu u zbiegu ulic Paryskiej, Metalowców i Norwida w Skarżysku-Kamiennej.

Galeria zdjęć

Lokalizacja