Gala Wręczenia Nagród Orły 2024 Wprost

ORŁY „WPROST” – POZNALIŚMY NAGRODZONYCH ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Podczas uroczystej gali regionalnej w Kielcach rozdano Orły „Wprost” 2024 województwa świętokrzyskiego – nagrody przyznawane dorocznie przez Kapitułę Tygodnika „Wprost” w uznaniu za wyjątkową działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Galę otworzyła wicemarszałek Renata Janik, która w ubiegłym roku otrzymała statuetkę Orła w kategorii „Samorządowiec regionu”. Partnerem wydarzenia zostało Województwo Świętokrzyskie.

Przesłaniem tej nagrody jest „Wysoko nieść biało-czerwoną”. To nawiązanie do osoby prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie –  Ryszarda Kaczorowskiego, który zostawił po sobie cenną pamiątkę: Godło Państwa Polskiego zdobiące siedzibę Prezydenta i Rządu II Rzeczpospolitej Polskiej na „Zamku” w polskim Londynie. Właśnie to Godło, symbol wartości, które stały u zarania i na straży demokratycznego i wolnego państwa polskiego trafiło w ręce wydawcy Wprost. To wielkie wyróżnienie, ale i obowiązek, były inspiracją nagrody Orłów Wprost, które w Świętokrzyskiem wręczono po raz trzeci.

Laureatami są: firmy, samorządy, wybitne osobowości regionów oraz przedstawiciele nauki, medycyny i działacze społeczni, którzy mają szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Tych, którzy w działaniach i decyzjach wyrażają troskę o Polskę.

– W naszym regionie jest wielu samorządowców, ludzi biznesu, nauki, kultury i lokalnych liderów, razem z którymi udaje nam się budować lepszą przyszłość naszej “małej Ojczyzny”. To jest tak naprawdę wyróżnienie dla tych wszystkich, którzy dziś pracują na rzecz rozwoju naszego pięknego województwa, którzy starają się otwierać ten region na mieszkańców i inwestorów, na różne inicjatywy oraz projekty służące pomyślności Świętokrzyskiego – mówiła wicemarszałek Renata Janik, która wręczyła statuetki laureatom w trzech kategoriach: Samorządowiec regionu, Osobowość regionu oraz Przedsiębiorstwo regionu.

Statuetki Orła „Wprost 2024” w województwie świętokrzyskim w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Samorządowiec regionu – Kamil Suchański

Osobowość regionu – Sandra Drabik

Przedsiębiorstwo regionu – Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.

Nauka – prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar

Działacz społeczny – Katarzyna i Łukasz Korus – promotorzy Kół Gospodyń Wiejskich

Edukacja – profesorowie Paweł i Marzena Zakrzewscy

Wizytówka regionu – Autorki koncepcji wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy

Wizytówka regionu, za kultywowanie tradycji – Paweł Krakowiak, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Avito Vivit Honore

Kultura – Kielecki Teatr Tańca

Deweloper regionu – Trakt Invest Sp. z o.o.

Firma rodzinna regionu – Regesta S.A.

Po uroczystym wręczeniu statuetek odbyła się debata pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, społecznych oczekiwań i skutków gospodarczych na przykładzie Kielc i województwa świętokrzyskiego.” Dyskutowano m.in. o strategiach przekształcania obszarów poprzemysłowych w Kielcach w dynamiczne przestrzenie o mieszanych funkcjach, ale także o wyzwaniach, możliwościach i wpływaniu na lokalne społeczności oraz aspektach zrównoważonego rozwoju, integracji technologicznej i poprawy jakości życia mieszkańców. Omówiono również wpływ projektów na lokalną gospodarkę, w tym tworzenie miejsc pracy, możliwości biznesowe i ogólny wzrost gospodarczy. W debacie uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik.