Renata Janik, Marek Jońca, Dariusz Skiba

OSP z kieleckiego Niewachlowa i Bodzentyna ze wsparciem na zakup sprzętu pożarniczego

W piątek 5 kwietnia br. wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali umowy na wsparcie finansowe zakupu pojazdów strażackich i sprzętu gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kieleckiej dzielnicy Niewachlów i w Bodzentynie. Łączna kwota, przeznaczona na dofinansowanie tych zakupów to ponad 2,3 mln zł.

– Cieszę się, że Samorząd Województwa Świętokrzyskiego może przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, również poprzez wsparcie finansowe ochotniczych jednostek strażackich, niosących pomoc podczas pożarów, zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych. – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Wierzę, że przekazane pieniądze i dokonane zakupy pozwolą świętokrzyskim strażakom na prowadzenie skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych  – dodała wicemarszałek Renata Janik.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by nasze straże były wyposażone w jak najnowocześniejsze, sprawne wozy i urządzenia, by móc szybko, skutecznie, ale też nie narażając siebie nieść pomoc innym – podkreślił członek Zarządu Marek Jońca.

Dzięki udzielonej pomocy finansowej, Ochotnicza Straż Pożarna w kieleckim Niewachlowie zaopatrzy się w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody, przenośne działko wodno-pianowe, pompę szlamową o wysokiej wydajności z wężami ssawnymi i tłocznymi, urządzenie gaśniczo-tnące, a także suche skafandry do pracy w wodzie. Ten specjalistyczny sprzęt jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Całkowity koszt zakupów wynosi ok. 828 tysięcy zł, kwota dofinansowania to ok. 704 tysiące zł.

Wsparcie otrzyma także OSP w Bodzentynie. Jednostka planuje zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4, specjalistycznego sprzętu ciężkiego – urządzenia tnąco-gaszącego, quadu z przyczepką ratowniczą, a także urządzeń, ubrań i osprzętu dla strażaków-ochotników. Przewidywany łączny koszt zakupów to 1,9 mln zł. Zakupy będą dofinansowane kwotą ok. 1 630 tysięcy zł.

Umowy na dofinansowanie zakupów dla jednostek OPS wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali z włodarzami gmin, na których terenie działają jednostki strażackie – prezydentem Kielc Bogdanem Wentą oraz burmistrzem Bodzentyna Dariuszem Skibą.

Przekazane środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, gminy otrzymały wsparcie w ramach rozstrzygniętego naboru, realizowanego w ramach działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Galeria zdjęć