Podpisanie Umów Na Rozbudowe Drogi W Miejscowości Osina Majorat

W miejscowości Osiny Majorat w gminie Mirzec zostanie wybudowany chodnik

Marszałek Andrzej Bętkowski, Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa oraz radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś wzięli udział w podpisaniu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich umowy na budowę chodnika dla pieszych o długości 625,41 metrów w ciągu drogi wojewódzkiej numer 744 w miejscowości Osiny Majorat w gminie Mirzec. Wartość umowy opiewa na 1 296 668,46 złotych brutto, zaś termin zakończenia robót planowany jest na wrzesień bieżącego roku. Inwestycję zrealizuje firma Drogmar s.c. z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Planowany chodnik o szerokości 1,5 metra zlokalizowany jest w gminie Mirzec przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat. Inwestycja realizowana będzie z udziałem dofinasowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków Gminy Mirzec – dotacji celowej na realizację w kwocie 38 745,00 złotych.

– Władzom gminy oraz wykonawcy, firmie Drogmar życzę powodzenia oraz dobrej pogody i braku perturbacji w czasie realizacji tej inwestycji – powiedział po podpisaniu umowy marszałek Andrzej Bętkowski. – Jako Zarząd Województwa mamy pod opieką ponad 1000 kilometrów dróg wojewódzkich i ta droga jest jedną z nich. Jeżdżąc po Polsce i obserwując jaki jest stan dróg wojewódzkich w kraju, nie będzie przesadą jeśli powiem, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić – dodał marszałek.

– Gratuluję, że realizacja tego chodnika dojdzie do skutku. Wykonawcy życzę, by zadanie zostało wykonane w terminie, a nawet przed jego upływem. Pragnę potwierdzić, że wielkim orędownikiem budowy chodnika był pan Andrzej Pruś, który wielokrotnie telefonował w tej sprawie lub przychodził do mnie osobiście. Więc fakt, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, jest jego wielką zasługą. Cieszę się bardzo, bo znacząco poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z drogi wojewódzkiej numer 744 w Osinach – podkreślał Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

– Bardzo się cieszę, że inwestycja zostanie zrealizowana i bardzo dziękuję władzom gminy za naciskanie na mnie w tym zakresie, bo jako radny wojewódzki czuję się współodpowiedzialny za jej powodzenie. Inwestycja ta może wydawać się niewielka, ale jest bardzo mieszkańcom potrzebna. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w finalizację tego projektu – dodał Andrzej Pruś, radny Sejmiku Województwa.

Inwestycja będzie polegać na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 od km 19+620 do km 20+245,41 i obejmuje między innymi: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów indywidualnych, poręczy ochronnych, barier sprężystych, przebudowę rowów poprzez częściowe ich zabudowanie, przebudowę istniejącego przepustu ramowego pod drogą oraz wykonanie oznakowania

Na początkowym odcinku zaprojektowany chodnik oddzielony jest od jezdni rowem. Następnie chodnik odseparowany będzie od jezdni zieleńcem  i ściekiem korytkowym. Koniec stanowi dowiązanie do istniejącego chodnika. Budowa chodnika nie wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

 

 

 

 

Galeria zdjęć