Uroczyste Podpisanie Umów Na Dofinansowanie Robót Budowlanych W Obiektach Służących Rehabilitacji Osób Z Niepełnosprawnościami (1)

Ośrodki służące rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami przejdą modernizację

Ponad 1,3 miliona złotych wsparcia trafi do sześciu świętokrzyskich ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. Pieniądze będące w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Umowy na dofinansowanie robót budowlanych w tych ośrodkach podpisali dziś w urzędzie marszałkowskim marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, burmistrz Miasta i Gminy Zawichost Katarzyna Kondziołka, burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk, prezes Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy Marek Zatorski, Dyrektor DPS i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kurozwękach Siostra Barbara Ziółkowska, wójt Gminy Bogoria Marcin Adamczyk i dyrektor Szpitala Powiatowego we Włoszczowie Rafał Krupa.

W wydarzeniu uczestniczyli także wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzała oraz radni Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak i Artur Konarski.

Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski – Środki z PFRON-u zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów budowy, przebudowy, remontu oraz przystosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnoprawnościami. Świętokrzyskie palcówki, w których na co dzień prowadzona jest rehabilitacja, dzięki przyznanemu wsparciu będą mogły poszerzyć swoją ofertę oraz dostosować obiekty do potrzeb osób z niepełnoprawnościami.

Miasto i Gmina Zawichost wsparcie finansowe w kwocie 25 tys. zł przeznaczy na adaptację pomieszczeń UMiG na potrzeby Dziennego Domu Pobytu oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. 58 tys. zł dofinansowania uzyskała Gmina Skalbmierz, która otrzymane środki przeznaczy na zamontowanie przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu zewnętrznej samonośnej platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Kwotę 58 tys. zł na pokrycie kosztów przebudowy Domu Seniora otrzymała także Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej uzyskało dofinansowanie w wysokości 582 tys. zł i przeznaczy je na rozbudowę i przebudowę DPS w Kurozwękach. Gmina Bogoria uzyskała środki w wysokości 198 tys. zł na wykonanie szybu windowego oraz wymianę zespołu prądotwórczego w DPS w Pęcławicach Górnych. Natomiast Szpital Powiatowy we Włoszczowie kwotę w wysokości niespełna 400 tys. zł przeznaczy na wymianę wind.

– Wysokość środków przyznana w bieżącym roku ze środków PFRON dla województwa świętokrzyskiego to kwota blisko 10 milionów złotych i jest wyższa o 1, 5 miliona złotych w stosunku do roku ubiegłego – zaznacza wicemarszałek Renata Janik. I jak dodaje – z sumy, którą dysponuje Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ponad 2 miliony złotych przeznaczymy na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, a ponad 7,5 miliona złotych skierujemy na dofinansowanie kosztów związanych z tworzeniem i działalnością zakładów aktywności zawodowej. 100 tysięcy złotych przeznaczymy natomiast na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

W sumie w ramach naboru o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami wsparto 8 zadań.  Kolejni dwaj beneficjenci podpiszą umowy w najbliższym czasie.

W uroczystości wzięli udział również: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus, zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, kierownik ROPS Damian Gad, Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta, Skarbnik Szpitala Powiatowego we Włoszczowie Krystyna Banaczkowska, Dyrektor DPS w Pęcławicach Anna Krasa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu Leszek Śmiech, Skarbnik Miasta i Gminy Skalbmierz Agnieszka Basiak, Skarbnik Gminy Bogoria Ewa Gajek.

Galeria zdjęć