Ostatnie projekty rewitalizacyjne z unijną dotacją

Ostatnie projekty rewitalizacyjne z unijną dotacją

Trzy ostatnie projekty z listy rezerwowej Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 otrzymają dofinansowanie. Pieniądze trafią do Połańca, Stąporkowa i Ożarowa. Taką decyzję podczas posiedzenia podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W ten sposób została zamknięta kolejna lista rezerwowa projektów, które czekały na dofinansowanie.

W marcu 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów do wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Jednocześnie, ze względu na brak środków umożliwiających dokonanie wyboru wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczno – techniczną, utworzono listę rezerwową.

Oszczędności przetargowe i wysoki kurs euro spowodowały, że na unijne dofinansowanie w ramach RPO działania 6.2 mogły liczyć wszystkie projekty z listy rezerwowej. Ostatnie ponad 11 mln złotych dotacji w tym działaniu trafi do trzech gmin:
1) Gminy Połaniec – na zadanie „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca” (projekt wartości 9,2 mln zł, dotacja – 5, 5 mln zł),
2) Gminy Stąporków – zadanie „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II” (wartość projektu 3,2 mln zł, dotacja z RPO – 1, 9 mln zł)
3) Gminy Ożarów – zadanie „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap” (projekt wartości 6,4 mln zł, dotacja – 3, 8 mln zł).

Łączna wartość projektów to prawie 19 mln złotych.
W sumie na zmianę oblicza miejscowości będących siedzibami gmin z RPO na lata 2007-2013 wydane zostało prawie 63 mln zł.

Źródło: Biuro Prasowe UM