Zwiększona dotacja na przebudowę Klasztoru na Świętym Krzyżu

Zwiększona dotacja na przebudowę Klasztoru na Świętym Krzyżu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na zwiększenie o 333 461, 91 zł dotacji dla projektu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Klasztoru na Świętym Krzyżu pn. ,,Przebudowa skrzydła północnego Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego‚” w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

20 stycznia 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów do wsparcia z Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, w tym projektu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Klasztoru na Świętym Krzyżu pn. ,,Przebudowa skrzydła północnego Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego” przyznając kwotę dofinansowania w wysokości 1 860 506,06 zł, co stanowiło 60,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Na etapie podpisania umowy wartość inwestycji wzrosła z 3 100 843,44 zł do 4 383 761,86 zł. W związku z powyższym umowę podpisano na przyznaną kwotę dofinansowania, która stanowiła nie 60% a 42,44% kosztów kwalifikowalnych. W 2012 roku, w związku z oszczędnościami jakie powstały po przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę robót budowlano-konserwatorskich, beneficjent zwrócił się z prośbą o zwiększenie procentu dofinansowania z 42,44% do 50,88 %, przy jednoczesnym utrzymaniu kwoty dofinansowania. W tym roku beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą o zwiększenie wartości procentowej dofinansowania projektu z 50,88% do 60% oraz kwoty dofinansowania z kwoty 1 860 366,46 zł do kwoty 2 193 828,37 zł. Ponieważ procent dofinansowania uregulowany umową oraz aneksami do umowy jest znacznie niższy od przyznanego, Zarząd Województwa zdecydował o zwiększeniu dotacji o 333 461,91 zł.

Źródło: Biuro Prasowe UM