Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wicemarszałek Grzegorz Świercz weźmie udział w konferencji pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” zorganizowanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

                                                               ***
Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Opatowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie gościem narady rocznej podsumowującej działalność Komendy w 2013 roku.

Źródło: Biuro Prasowe UM