Stanowisko Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

Stanowisko Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął dziś (26 lutego 2014r.) stanowisko w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej, w związku z wykryciem na terytorium kraju przypadku wirusa ASF wśród dzików. Stanowisko Zarządu zostanie przesłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz do Komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju wsi Daciana Cioloşa.

W związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską oraz Republikę Białorusi embarga na import wieprzowiny z Polski, co jest konsekwencją wykrycia na terytorium naszego kraju przypadku wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) wśród dzików, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stoi na stanowisku, iż konieczne jest szybkie uruchomienie interwencji państwa na rynku trzody chlewnej.
Wprowadzenie embarga przez kraje będące istotnymi importerami polskiej trzody chlewnej spowodowało gwałtowny spadek cen tuczników. O ile dotychczas cena tucznika kształtowała się na i tak niewysokim poziomie 5, 20 zł za kg, to po stwierdzeniu przypadku wirusa ASF i ogłoszeniu embarga na import, cena za kilogram „żywca” spadła do poziomu 3 – 3, 50 zł. Zahamowanie eksportu spowodowało nie tylko gwałtowny spadek cen, ale też ogólny problem ze sprzedażą tuczników – zwierzęta zostają w chlewniach (przekraczając najlepszą ze względów hodowlanych wagę, co obniża ich kategorię), rolnicy nie odnawiają produkcji, hodowcy nie mogą sprzedać prosiąt – spirala problemów się nakręca.
Trzeba przy tym podkreślić, że w Polsce nie stwierdzono ani jednego przypadku chorego zwierzęcia hodowlanego i nie ma żadnego zagrożenia dla konsumentów. Natomiast sytuacja wywołana embargiem, trudnościami ze sprzedażą i drastycznym spadkiem cen skutkować będzie załamaniem produkcji, likwidacją stad i utratą miejsc pracy, a w przyszłości także spadkiem cen zbóż. To zaś w konsekwencji przełoży się na dramatyczne załamanie dochodów i ubożenie rolniczych rodzin, a także pracowników zakładów przetwórczych. Tak więc spadek produkcji trzody chlewnej w negatywny sposób przełoży się na rynek pracy, dochody producentów i przetwórców, a w rezultacie na cały budżet państwa. Zaistniały problem w dramatyczny sposób dotyka również świętokrzyskich rolników.
Obecna zapaść na rynku trzody może mieć tak szeroki wymiar, a utrata zaufania rolników do tego kierunku produkcji może okazać się tak poważna i trwała, że odtworzenie pożądanego poziomu hodowli będzie procesem bardzo trudnym i niezwykle czasochłonnym.
W tej sytuacji Zarząd Województwa Świętokrzyskiego apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie wszelkich działań zarówno na forum krajowym, jak i Unii Europejskiej, które skutkować będą szybkim uruchomieniem interwencyjnego skupu na skład i przetrzymaniem wieprzowiny w chłodniach, do czasu uspokojenia się sytuacji na rynku trzody. Jednocześnie Zarząd Województwa wnioskuje o wdrożenie rozwiązań, które ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa ASF wśród dzikich zwierząt.