Umowy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, wodociągów i kanalizacji

Umowy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, wodociągów i kanalizacji

27 lutego (czwartek) w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania projektów to ponad 39 mln zł. W spotkaniu wezmą udział marszałek Adam Jarubas i Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

W ramach zawieranych umów (46) – 11 dotyczy w całości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  Pozostałe – kanalizacji sieciowych lub wodociągów, lub są zadaniami łączącymi różne kategorie w ramach jednego wniosku.

W gronie beneficjentów znalazły się m.in. gminy Waśniów, Opatowiec, Bliżyn, Nagłowice, Ożarów czy Zagnańsk, a także Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie i Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.