Img 3188

Ostrowiec Świętokrzyski będzie zrewitalizowany

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podpisał z prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławem Górczyńskim umowę na rewitalizację miasta. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk.


– Możemy mówić o epokowym wymiarze wspólnego działania – podkreślił marszałek Adam Jarubas podczas podpisywania umowy. – Dzielimy się z partnerami społecznymi, w tym przypadku spółdzielniami mieszkaniowymi, co było też wartością w systemie punktowym. Nie wszystkie miasta powiatowe to uczyniły. Do rewitalizacji włączono też tereny poprzemysłowe, co też było wysoko oceniane.
Marszałek Adam Jarubas powiedział, że zapoznał się z pracami na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury, który też jest elementem dopełnienia rewitalizacji miasta. – Gdybyśmy podsumowali te inwestycje, to jest to już ponad 50 mln zł – podliczał. – To pokazuje skalę inwestycji, które dzieją się w mieście, tylko w tym wymiarze kultury przestrzeni miejskiej. Są jeszcze inne, czego gratuluję. Ostrowiec pamięta o swoich korzeniach. Browar to unikatowy projekt, który odwołuje się do architektury starego browaru. To jest poczucie ciągłości historycznej. Przechodzimy do podpisania umowy, która faktycznie daje już możliwość ponoszenia wydatków na inwestycję.

Przewodniczący Arkadiusz Bąk podkreślił, że oprócz budynków, w projekcie podkreślono potrzeby ludzi, kontekst społeczny, historyczny. – Województwo odwróciło się pełną twarzą do naszego miasta, do tej części regionu – nie ukrywał jako mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. – Dzisiaj mamy kolejny dowód, rewitalizacja to kolejne miliony. Są samorządowcy w Ostrowcu, którzy potrafią wykorzystać te pieniądze. Infrastruktura Ostrowca poprawia się, żyjemy w coraz piękniejszym mieście. Pomarańczowo- czarne barwy, symbol miasta, nosimy w sercu. Gratuluję, że wracamy do naszych korzeni.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński mówił podczas uroczystości o historycznej chwili. – Dokonujemy z marszałkiem potwierdzenia wcześniejszych pre-umów na rewitalizację Ostrowca Świętokrzyskiego – przypominał. – To kilkanaście projektów w różnych częściach miasta, które będę realizowane w najbliższych miesiącach. Dofinansowanie jest olbrzymie, największe z dotychczas realizowanych inwestycji i wynosi 23 mln zł, z budżetu państwa 3 mln zł, pozostałe 10 mln to nasz wkład. W przeciwieństwie do innych miast Ostrowiec zdecydował się na dobrą współpracę ze spółdzielniami. Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków unijnych.

Jarosław Górczyński podziękował pracownikom Urzędu Miasta, naczelnikowi inwestycji, Dominikowi Smolińskiemu, skarbnik Elżbiecie Pichór.
Wartość całkowita projektu pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” wynosi 34,8 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 23 mln zł.
Projekt zawiera aż 11 komponentów, ich celem jest realizacja kompleksowych i zintegrowanych zadań. Obejmuje budowę, przebudowę i remont infrastruktury drogowej i parkingowej, przebudowe i wyposażanie zabytkowych budynków instytucji kultury, modernizację systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Projekt przewiduje adaptację zdegradowanych zabytkowych budynków, terenów i przywrócenia oraz nadania im nowych funkcji, poprawę estetyki przestrzeni publicznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Prace przyczynią się także do poprawy warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Galeria zdjęć

Lokalizacja