Marszałek Andrzej Bętkowski, Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek I Wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak Symbolicznie Przecinają Wstęgę

Otwarcie nowoczesnej oczyszczalni w Sędziszowie

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania biologicznego oraz blisko 11 kilometrów kanalizacji sanitarnej – w Sędziszowie zakończono realizację projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, który przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, umożliwi prowadzenie nowoczesnej i ekologicznej gospodarki ściekowej oraz działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym.

– To przyjazna dla środowiska, nowoczesna inwestycja, oddająca bardzo czyste ścieki. Po obróbce termicznej są one zamieniane na granulat wykorzystywany do spalania, lub w rolnictwie – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który uczestniczył w otwarciu nowo wybudowanych obiektów.

Z nowej inwestycji będzie korzystało  1 320  mieszkańców z terenu gminy Sędziszów (z miejscowości: Sędziszów, Szałas, Tarnawa) oraz gminy Słupia Jędrzejowska (z miejscowości: Słupia Jędrzejowska, Rawka, Wywła, Nowa Wieś). Ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi będą przyjmowane przez hermetyczną stację zlewną ścieków, wyposażoną w ciąg zlewczo-pomiarowy oraz separację skratek, a następnie odprowadzane do zbiornika retencyjnego ścieków i – po uśrednieniu i odświeżeniu – dawkowane do reaktorów biologicznych.

Nowa oczyszczalnia z procesem oczyszczania biologicznego znajduje się na terenie dotychczasowej oczyszczalni.

W ramach przedsięwzięcia powstały:

  • budynek oczyszczalni ścieków (4 reaktory Sekwencyjne Reaktory Porcjowe w konstrukcji żelbetowej, 2 zbiorniki osadu, część mechaniczna, wiata do gromadzenia osadu),
  • budynek socjalno-techniczny,
  •  zbiorniki retencyjne (ścieków z kanalizacji oraz ścieków dowożonych),
  •  wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Mierzawy,
  •  wylot wód opadowych i roztopowych do rowu przy wschodniej granicy terenu oczyszczalni,
  •  biofiltr,
  • pompownia ścieków z komorą pomiarową.

Ponadto rozbudowana została infrastruktura komunikacyjna, przebudowane rurociągi międzyobiektowe, wykonane przyłącze wodociągowe. W ramach projektu wybudowano również 10,7 km kanalizacji sanitarnej. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano kanalizację grawitacyjno-tłoczną wraz z pompowniami.

Wartość projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” to 26 049 178,69 zł, z czego wydatki kwalifikowalne – 19 654 012,45 zł, kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 15 723 209,96 zł.

Galeria zdjęć