Marszałek Andrzej Bętkowski Przeciął Symboliczną Wstęgę Na Otwarciu Nowej świetlicy

Nowa świetlica w Czekaju

Przebudowana świetlica wiejska w Czekaju, w gminie Sędziszów, będzie miejscem spotkań oraz integracji okolicznych mieszkańców. W uroczystym otwarciu odnowionego obiektu wziął udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. 

– Pandemia odcięła nas od spotkań, od lokalnych społeczności. Po zakończeniu epidemii ten obiekt będzie służył mieszkańcom – ludzie będą mogli się spotykać, integrować, wymieniać poglądy i pomysły – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Obiekt jest 22 świetlicą wiejską zlokalizowaną na terenie gminy. W ramach inwestycji przebudowano budynek, wykonano instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wymieniono dach, stolarkę okienną i drzwiową, nowa jest także elewacja budynku. Zamontowano ponadto kominek będący źródłem ciepła i zakupiono wyposażenie świetlicy.

Świetlica została odnowiona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; typ operacji – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne). Koszt całkowity inwestycji to 542 883,20 zł, a kwota dofinansowania: 323 659,00 zł.

Galeria zdjęć