Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”

Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”

W związku z podsumowaniem naboru uzupełniającego do projektu „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, poniżej zamieszczono listę rankingową JST z regionu świętokrzyskiego zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach w/w naboru uzupełniającego.

Lista rankingowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Dodatkowe informacje dot. umów, harmonogramu szkoleń i innych informacji związanych z projektem można uzyskać w Departamencie Inwestycji i Rozwoju pod numerem telefonu 41 365 81 81.