Radni Sejmiku Młodzieżowego Głosują 768x512

IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się zdalnie

W sobotę, 21 listopada o godz. 10.00, w formie wideokonferencji odbędzie się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji.

Osoby chcące zapoznać się z przebiegiem obrad, proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku pod nr tel. 41 342 11 00 celem uzyskania danych dostępowych do wideokonferencji.

Porządek obrad:

 • Otwarcie IV sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 • Złożenie ślubowania przez nowego radnego.
 • Wystąpienie Pana Andrzeja Prusia, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja Prezydium Młodzieżowego Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 • Informacja Przewodniczących komisji tematycznych o podejmowanych przez nich działaniach.
 • Informacja na temat przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ w części uwag i propozycji zgłoszonych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.
 • Wskazanie przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku do Świętokrzyskiej Rady Innowacji.
 • Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko Młodzieżowego Sejmiku dotyczące uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Online wymiana studentów”.
 • Dokonanie zmian w składach osobowych komisji tematycznych Młodzieżowego Sejmiku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia patronatu honorowego Młodzieżowego Sejmiku I Ogólnopolskiemu Turniejowi Szachowemu Szkół Średnich organizowanemu przez Radę Młodzieży Rzeszowa oraz Klub Aktywności IX LO w Rzeszowie.
 • Informacja na temat działalności młodzieżowych rad miast/gmin w województwie świętokrzyskim.
 • Ustalenie terminu następnej sesji Młodzieżowego Sejmiku.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie IV sesji Młodzieżowego Sejmiku.