Otwarty I konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym