Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.