Otwarty nabór wniosków w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i wiejsko-miejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w otwartym naborze wniosków w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Wnioski należy składać do dnia 14 czerwca 2019 r.
Na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
lub w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, budynek c 2, IV piętro pok. 401.

Szczegółowych informacja udziela: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego tel. 41-342-15-47.

Regulamin konkursu
Uchwała
Wzór wniosku
Wzór umowy
 Wzór sprawozdania