Mały Plakat Chór

Patriotyczny koncert regionalnych chórów

W patriotyczno-ludowym klimacie przebiegać będzie koncert Chórów Regionu Świętokrzyskiego, który odbędzie się z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wspólne muzykowanie zaplanowano 15 października w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Kielecka placówka filharmoniczna w poniedziałkowe południe będzie rozbrzmiewać pieśniami patriotycznymi, melodiami ludowymi i radosnymi głosami wszystkich zebranych. Wspólnie z publicznością śpiewać będzie sześć chórów: „Crescendo” z SP nr 9 pod dyrekcją Justyny Magnowskiej-Janickiej, “Unisono” z SP nr 11 pod dyrekcją Joanny Migały, „Portamento” z MDK w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek, „Bonus” z PSP w Piekoszowie pod dyrekcją Marii Wiech, „Violino” z PSP w Rzepinie pod dyrekcją Ewy Schmalenberg oraz „Lutnia” PSP w Szerzawach pod dyrekcją Joanny Migały.
Do wokalnej zabawy zaproszą też Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Duża Okrasa” z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie pod dyrekcją Bożeny Sławek oraz kapela ludowa działająca przy GOKSiR w Pawłowie pod dyrekcją Zbigniewa Orczyka.

W koncertowym repertuarze znajda się takie utwory jak: “O, mój rozmarynie”, “Wojenko, wojenko”, “Piechota”, “Pierwsza kadrowa”, „Płynie, Wisła płynie”, “Da moja Łysico”, “Kare kunie” oraz “Ach, kieleckie, jakie cudne”.

Lokalizacja