lekcja w urzedzie

Patriotyzm w wydaniu ekologicznym

Czym jest patriotyzm oraz dlaczego tak ważne jest poszanowanie, zarówno dziedzictwa historycznego, jak i przyrodniczego naszego regionu? Kolejni młodzi mieszkańcy Świętokrzyskiego dowiedzieli się tego podczas lekcji ekologii i lokalnego patriotyzmu, zorganizowanej przez urząd marszałkowski. Z uczniami Szkoły Podstawowej w Bilczy spotkał się marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Było to już drugie spotkanie z młodzieżą, poświęcone edukacji w zakresie wiedzy o strukturze i zadaniach samorządu województwa, a także symbolach i zachowaniach patriotycznych. – Patriotyzm oraz tożsamość budujemy na tradycji, historii i dokonaniach przodków.  Chcemy uczyć dzieci szacunku i miłości do swojej ojczyzny oraz województwa świętokrzyskiego – podkreślił marszałek  Andrzej Bętkowski.

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy. Uczniowie klasy piątej dowiedzieli się także, na czym polega budowanie lokalnej biogospodarki. – Zachowania proekologiczne, szanowanie środowiska oraz właściwe gospodarowanie odpadami to również znamiona patriotyzmu –  dodaje marszałek Andrzej Bętkowski.

– Dlaczego edukację patriotyczną połączyliśmy z projektem dotyczącym ochrony środowiska i gospodarki? Ponieważ patriotyzm to także dbanie o naturę! Jeśli chcemy nadal być dumni z pięknych zakątków naszego województwa i cieszyć się pięknem jego przyrody, musimy nauczyć się je szanować – zauważa Joanna Zgórska, współorganizator inicjatywy.

W ramach “lekcji w urzędzie” na uczniów czekają  ciekawe prezentacje, konkursy oraz pokaz filmu, promującego piękno regionu świętokrzyskiego.

Idea ta doskonale wpisuje się w założenia, realizowanego przez urząd marszałkowski, projektu RDI2CluB „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”.

– Chcemy pokazać młodym ludziom, że na patriotyzm składa się wiele czynników, ale przede wszystkim – że można i należy nieustannie go w sobie budować – podsumowuje Joanna Zgórska.