Patron dla Domu Kultury w Ożarowie

Patron dla Domu Kultury w Ożarowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie otrzymał imię wybitnego regionalisty Aleksandra Patkowskiego. W uroczystościach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

– To wielki zaszczyt być razem z Państwem i reprezentować Samorząd Województwa w tej ważnej i podniosłej chwili – powiedział Kazimierz Kotowski. – To dzisiaj dokumentujemy i pokazujemy, że wielcy ludzie tworzący historię wywodzą się często z małych miejscowości. Każdy z nas tworzy pewien obraz regionu, ale tylko znaczące postaci potrafią odcisnąć swoje piętno i są przykładem oraz wzorem do naśladowania. To tym bardziej ważne w tym zabieganym świecie, gdy zwracamy uwagę na kulturę w małych miejscowościach i młodemu człowiekowi wskazujemy miejsca, uczulamy, aby umiał odróżnić prawdziwe piękno od innych pokus. Aby wiedział, jak się zachować, szanować się nawzajem i budować obraz nowej Rzeczypospolitej.

Kazimierz Kotowski pogratulował w imieniu samorządu województwa dyrekcji placówki, jak i samorządowi Ożarowa tak zacnego patrona. Podziękował dyrektorowi MGOK Marianowi Susowi za kilkanaście lat współpracy.

Aleksander Patkowski jest twórcą polskiego regionalizmu, urodził się Ożarowie w 1890 r., mieszkał w Sandomierzu. Pracował jako nauczyciel, przeniósł się do Warszawy. Zginął w Oświęcimiu w 1942 r. W ciągu krótkiego życia miał wiele pomysłów, przedsięwzięć. – To był człowiek jednoczący wokół siebie spory krąg ludzi, młodych nauczycieli, którzy ponieśli jego dzieło w przyszłość – mówili o postaci patrona miejscowi regionaliści, badacze Jerzy Krzemiński i Józef Myjak.    
     
Podczas uroczystości dyrektor GOK Marian Sus podkreślał, że patron dla placówki nie został wybrany przypadkowo. Od początku istnienia MGOK, od 1993 r., zgromadziła się wokół niego grupa regionalistów, którzy kontynuują idee Patkowskiego. Jest to możliwe też dzięki istnieniu od piętnastu lat pisma społeczno-kulturalnego „Ożarów”.

Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher z dumą mówił o wielkiej postaci Patkowskiego, który starał się tworzyć wiele wartości i poprzez swą pracę wzbogacać środowisko. Nie ukrywał, że dom kultury zasłużył sobie, by mieć tak zacnego patrona.
Tablicę patrona MGOK odsłoniła jego córka, prof. Hanna Patkowska. Jej twórcami byli miejscowi kamieniarze, bracia Jarosław i Józef Dąbrowscy z Janikowa.