Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Kazimierzy Wielkiej marszałek Adam Jarubas będzie gościem sesji Rady Miasta i Gminy.

                
                                                               ***
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa uczestniczył w posiedzeniu Rady Gminy Iwaniska.

W Sandomierzu Kazimierz Kotowski będzie gościem obchodów 10 – lecia Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

                                                              ***
Forum Transferu Wiedzy „Innowacje i ich komercjalizacje” w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji odbędzie się w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. Gościem spotkania będzie Jan Maćkowiak.

                                                           ***
Dziś obradować będzie pięć komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Budżetu i Finansów, Edukacji, Kultury i Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W posiedzeniu dwóch ostatnich Komisji weźmie udział Piotr Żołądek.

Źródło: Biuro Prasowe UM