Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach nadano imię Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach nadano imię Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dziś w Kielcach odbyły się uroczystości, związane z nadaniem Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach  imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W wydarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Anita Koniusz oraz córka autora “Innego świata” – Marta Herling.

– Nadanie imienia placówce pozwala ustalić jej tożsamość, określić wartości, którymi się kieruje oraz wyznaczyć kierunki działania. To także wskazanie dla całej społeczności regionu świętokrzyskiego, szczególnie zaś czytelników, którzy korzystają z bogatych zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, jak wielkim autorytetem jest dla nas wszystkich Gustaw Herling-Grudziński – mówiła członek Zarządu Województwa Anita Koniusz.

– Patron biblioteki pedagogicznej był człowiekiem niezłomnym – żołnierzem armii generała Andersa, uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino, kawalerem Orderu Virtuti Militari oraz najwyższego odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej – Orderu Orła Białego. Po wojnie wybrał los emigranta. Jego los został naznaczony boleśnie przez dzieje polskiej historii – dodał przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Patrona oraz literatów Ziemi Świętokrzyskiej, którą odprawił ks. bp Marian Florczyk, Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej, w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Następnie na budynku placówki odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci pisarza oraz otwarto wystawę, poświęconą Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, a także zwiedzano budynek Biblioteki, dawną siedzibę gimnazjum im. Mikołaja Reja, do którego uczęszczał pisarz.

Uroczystości przeniosły się do auli Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbył się pokaz filmu oraz panel poświęcony autorowi “Innego świata” z udziałem wybitnych naukowców, badaczy życia i twórczości pisarza.

Druga część uroczystości odbywa się w Suchedniowie – Berezowie, czyli w miejscu, gdzie mieścił się dom rodziny pisarza. Tamtejszy staw i aleja olchowa były ukochanymi miejscami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Niezwykłym honorem dla organizatorów uroczystości jest fakt, że wzięła w nich udział córka pisarza – Marta Herling, która do Kielc przyleciała z Neapolu, gdzie mieszka na stałe.

W wydarzeniu uczestniczyli także: dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Sylwester Kasprzyk, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Renata Bilska, poseł Agata Wojtyszek i senator Krzysztof Słoń.

Kielce i Suchedniów – ukochane miejsca pisarza

Gustaw Herling-Grudziński – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, autor “Innego świata”, “Dzienników pisanych nocą” – swoje dzieciństwo i młodość związał z Kielcami, gdzie przyszedł na świat 20 maja 1919 r., a następnie uczęszczał do gimnazjum im. Mikołaja Reja (w którym obecnie mieści się biblioteka pedagogiczna). Po sprzedaniu majątku w Skrzelczycach (gmina Pierzchnica) rodzina pisarza przeniosła się do Suchedniowa, gdzie jego ojciec został współwłaścicielem młyna.

Rok pod znakiem Herlinga-Grudzińskiego

– Taki patron jak Gustaw Herling-Grudziński to dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej ogromny zaszczyt i zobowiązanie. Przez cały 2024 r. placówka wraz z 11 filiami w całym regionie planuje zrealizować 120 zadań, m.in. lekcji, wystaw, konkursów, spotkań poświęconych patronowi. Uzupełniliśmy także nasz księgozbiór o wszystkie dzieła pisarza – dodaje dyrektor Sylwester Kasprzyk.

Warto dodać, że po raz ostatni przed wojną pisarz widział rodzinne strony w październiku 1939 r. Do Polski i do Kielc przyjechał dopiero w 1991 r., po półwiecznej emigracji wymuszonej przez komunistyczne władze. Wtedy też otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Kielc. Ponownie zawitał tu w 1997 r. i wówczas spotkał się z młodzieżą z I LO im. Stefana Żeromskiego.
Gustaw Herling-Grudziński zmarł 4 lipca 2000 r. w Neapolu.