Performatywne czytanie Różewicza w teatrze

W najbliższy piątek 15 października na profilu facebook Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz na stronie internetowej instytucji udostępniony zostanie filmowy zapis fragmentów sztuki Tadeusza Różewicza pt. “Pułapka”, przygotowanych przez kieleckich aktorów pod artystyczną opieką Tanji Miletić-Oručević. Spektakl przygotowany został w ramach obchodów Roku Różewicza, w setną rocznicę urodzin poety, dramaturga, scenarzysty.

„Pułapka” Tadeusza Różewicza napisana w roku 1979 to sztuka o pozycji artysty w XX wieku, opowiedziana z perspektywy biografii Franza Kafki. Autor inspirował się wydarzeniami z życia autora “Procesu”, jego osobistymi miłosnymi i rodzinnymi rozterkami. Talent poetycki stał się tu źródłem niepokojącego kafkowskiego świata literackiego, w którym obecne jest przeczucie Holocaustu i tragicznych totalitarnych dziejów wieku dwudziestego. Ważnym i bardzo współczesnym tematem jest również dyskomfort cielesności: „to ja jestem pułapką, moje ciało jest pułapką, w którą wpadłem po urodzeniu”. Fragmentaryczna dramaturgia utworu w momencie jego powstania była bardzo nowatorska.

Performatywne czytanie „Pułapki” sfilmowane przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pokazuje fragmenty sztuki połączone w pewną dramaturgiczną całość.

Występują: Mateusz Bednarcik, Jacek Mąka, Dagna Dywicka, Anna Antoniewicz, Beata Wojciechowska, Ewelina Gronowska i Andrzej Plata. Autorem adaptacji oraz reżyserem spektaklu jest Tanja Miletić-Oručević, bośniacka reżyser i tłumacz.