Polsko-ukraińska integracja podczas pikniku w Tokarni

Piękna polsko-ukraińska integracja podczas pikniku w Tokarni / Чудова польсько-українська інтеграція на пікніку в Токарні

Konkursy, pokazy taneczne, zabawy, wspólne śpiewy oraz występy artystyczne lokalnych artystów i zespołów dzieci z Ukrainy, w tym występ Amelii Anisovych, która oczarowała swoim śpiewem w kijowskim bunkrze cały świat  – dziś w skansenie w Tokarni mieszkańcy województwa  świętokrzyskiego razem z gośćmi z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, integrowali się na wspólnym pikniku. A razem z nimi wicemarszałek Renata Janik – gospodarz wydarzenia, która podkreślała, że integracja między obywatelami służy poznaniu nowych ludzi, kultur i zwyczajów. 

W wydarzeniu wzięli udział także: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska oraz przedstawiciele samorządów, z którymi realizowany jest projekt.

Celem wydarzenia była integracja obywateli Ukrainy ze społecznością województwa, a także możliwość prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu. Wydarzenie było realizowane w ramach projektu “Świętokrzyskie dla Ukrainy” ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– To bardzo ważny projekt. Jego wartość to 21,3 mln zł, środki te są przeznaczane na wsparcie samorządów, by te mogły pomagać uchodźcom, którzy zamieszkują ich powiaty. Pieniądze te są niezbędne w tym, aby obywatele Ukrainy mogli ułożyć sobie życie w naszym regionie. Dzięki nim mają naukę języka polskiego, wsparcie  na rynku pracy, doradztwo prawne, pomoc psychologiczną, pomoc dzieciom w szkołach i przedszkolach – dodała wicemarszałek Renata Janik.

Uczestnicy pikniku korzystali z szeregu atrakcji dla dorosłych i dzieci m.in. konkursów, pokazów tanecznych, zabaw dla dzieci i dorosłych. Podczas pikniku odbyły się występy artystyczne lokalnych artystów oraz zespołów dzieci z Ukrainy. Gwiazdą wydarzenia był  zespół Taraka, łączący kulturę polską oraz ukraińską znany m.in z utworu pn. „Podaj rękę Ukrainie” oraz Amelia Anisovych dziewczynka znana z wykonania  piosenki pt. „Mam tę moc” w kijowskim bunkrze.

Dla najmłodszych były stoiska z malowaniem twarzy i włosów, zmywalne tatuaże, dmuchana zjeżdżalnia i tor przeszkód. Każdy mógł skorzystać z bezpłatnej strefy gastronomicznej.

Projekt jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Partnerami projektu są:  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Miasto Kielce, Powiat kielecki, Powiat skarżyski, Powiat starachowicki, Powiat włoszczowski. Okres realizacji Projektu, od 24 lutego 2022 do 30 czerwca 2023.

 

вівторок, 30 серпня 2022

Чудова польсько-українська інтеграція на пікніку в Токарні

 

Tłumaczenie treści zakładki w języku ukraińskim:

 

Конкурси, танцювальні шоу, ігри, співи та номери місцевих артистів та дитячих колективів з України, в тому числі виступ Амелії Анісович, яка зачарувала весь світ своїм співом у київському бункері – сьогодні, у музеї під відкритим небом у с. Токарня, жителі Свєнтокшиського воєводства разом з гостями з України, які врятувалися від війни, об’єдналися на спільному пікніку. А разом із ними віце-маршалек Рената Янік – ведуча заходу, яка наголосила, що інтеграція між громадянами допомагає пізнавати нових людей, культуру та звичаї.

 У заході також взяли участь директор Регіонального Осередку Соціальної Політики Ельжбета Корусь та її заступник Аркадіуш Сліпіковський, директор Департаменту Реалізації Європейського Соціального Фонду Катажина Кубіцька, директор Воєвудського Уряду Праці в Кельцах Александра Марцинковська та представники місцевих органів самоврядувань, з якими реалізується проект.

Метою заходу була інтеграція громадян України із громадою воєвудства, а також можливість презентувати культуру та спадщину нашого регіону. Захід відбувся в рамках проекту «Свєнтокшиське для України» за підтримки Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр. (RPO WŚ 2014-2020), співфінансованої Європейським Соціальним Фондом.

– Це дуже важливий проект. Його вартість становить 21,3 мільйона злотих, ці кошти спрямовані на підтримку органів місцевого самоврядування, щоб вони могли допомагати біженцям, які проживають у їхніх повітах. Ці гроші необхідні громадянам України для того, щоб вони могли влаштувати своє життя в нашому регіоні. Завдяки їм вони можуть вивчати польську мову, отримувати підтримку на ринку праці, юридичні консультації, психологічну допомогу, допомагати дітям у школах та дитсадках, – додала віце-маршалек Рената Янік.

Учасників чекала низка атракціонів для дорослих та дітей, в т.ч. конкурси, танцювальні шоу, ігри для дітей та дорослих. Під час пікніка відбулися художні виступи місцевих артистів та дитячих колективів з України. Зіркою заходу став гурт Тарака, який поєднує польську та українську культури, відомі, зокрема, з пісні під назвою «Подай руку Україні» та Амелія Анісович, дівчинка, яка стала відомою після виконанням пісні під назвою «Я маю цю силу» в київському бункері.

Для найменших працювали стенди з розписом обличчя та волосся, змивними татуюваннями, надувною гіркою та смугою перешкод. Усі бажаючі могли безкоштовно скористатися фудкортом.

Проект реалізується Свєнтокшиським Воєвудством в рамках Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 роки. Пріоритетна Вісь 9 Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю, Захід 9.1 Активна інтеграція, що підвищує шанси на працевлаштування.

Проект «Свєнтокшиське для України» реалізований Маршалківським Урядом Свєнтокшиського Воєвудства. Лідер проекту – Регіональний Осередок Соціальної Політики. Партнерами проекту є: Воєвудський Уряд Праці в м.Кельце, місто Кельце, Келецький повіт, Скаржизький повіт, Стараховицький повіт та Влощівський повіт. Термін реалізації проекту – з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2023 року.

Loga