Pielgrzymka do Św. Kingi

Ponad 200 samorządowców weźmie udział w I Pielgrzymce Samorządowców do swojej Patronki, Św. Kingi. Pielgrzymka – w uzgodnieniu z Ordynariuszem Tarnowskim, Ks. Biskupem Wiktorem Skworcem – będzie zorganizowana w 8. rocznicę kanonizacji Świętej.

Ponad 200 samorządowców weźmie udział w I Pielgrzymce Samorządowców do swojej Patronki, Św. Kingi. Pielgrzymka – w uzgodnieniu z Ordynariuszem Tarnowskim, Ks. Biskupem Wiktorem Skworcem – będzie zorganizowana w 8. rocznicę  kanonizacji Świętej.

16 stycznia br. otrzymaliśmy wiadomość o zatwierdzeniu przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Świętej Kingi jako Patronki Samorządowców w Polsce. Decyzja ta stanowi odpowiedź na wspólny apel wszystkich organizacji samorządowych, wystosowany pierwotnie wiosną 1999 roku, krótko przed kanonizacją.

Największa uroczystość poświęcona Patronce samorządów, organizowana corocznie z inicjatywy Biskupa Tarnowskiego, jest – począwszy od roku 2000 – powiązana z rocznicą pamiętnej kanonizacji Św. Kingi, uroczyście dokonanej przez Jana Pawła II na sądeckich błoniach 16 czerwca 1999 r., z licznym udziałem samorządowych. Tradycyjny odpust, organizowany od lat w lipcu (w kalendarzowym sąsiedztwie liturgicznego wspomnienia Św. Kingi), ma raczej regionalny charakter.

W sobotę, 16 czerwca, przy Bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządów ogólnopolskich organizacji gmin, powiatów i województw (z udziałem miast lokowanych staraniem Św. Kingi, parafii pod jej wezwaniem i miejscowości „Pierścienia Św. Kingi”) i konferencja „Trzeba troszczyć się o sprawy Pana na tym świecie”.

17 czerwca w niedzielę w Starym Sączu samorządowcy ze sztandarami miast, gmin, powiatów i województw uroczyście powitają swoją Patronkę podczas Mszy św., której głównym celebransem będzie Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski (przed ośmiu laty odczytał On homilię Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej).

Program św. Kinga

O świetej Kindze.pdf 487 KB


Joanna Proniewicz
kierownik Zespołu ds. informacji i PR
rzecznik prasowy ZMP
Związek Miast Polskich

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/