Samorządowe nie

Nie ma zgody samorządowców na reformę finansów publicznych w kształcie przedstawionym przez Ministerstwo Finansów. Negatywną opinię o projekcie przedstawiły skupione w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego największe organizacje.

Nie ma zgody samorządowców na reformę finansów publicznych w kształcie przedstawionym przez Ministerstwo Finansów. Negatywną opinię o projekcie przedstawiły skupione w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego największe organizacje.

Na pierwszych po dłuższej przerwie obradach Komisji Wspólnej w siedzibie Kancelarii Premiera przedstawiciele jst zwracali uwagę, że likwidacja zakładów budżetowych bez stworzenia możliwości wykonywania zadań dotąd przez nie realizowanych (zwłaszcza z zakresu gospodarki komunalnej), w innej, racjonalnej formie spowoduje w wielu gminach wzrost cen lokalnych usług publicznych, zwłaszcza na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo.

Krytyczne uwagi dotyczyły także propozycji likwidacji rachunków dochodów własnych. Zdaniem samorządowców spowoduje to zmniejszenie racjonalności realizowania wielu zadań z zakresu infrastruktury społecznej, w tym na przykład bazy materialnej szkół, co może destabilizować i tak napiętą sytuację w edukacji.

W opinii strony samorządowej KWRiST likwidacja niektórych samorządowych funduszy celowych, w tym zwłaszcza funduszy ochrony środowiska jest pochopna, a ponadto przebiega niekonsekwentnie. Przypomina się w przy tej okazji, iż w budżecie państwa środki z funduszy celowych nadal pozostaną one jako środki znaczone, odrębnie planowane i wykazywane w załącznikach do ustawy budżetowej natomiast w budżetach jst mają one być wprost dochodami budżetu.

Wątpliwości dotyczą również pozostawienia zewnętrznego podporządkowania audytora wewnętrznego w sytuacji, gdy wprowadzany jest audyt zewnętrzny. Zgodnie z rządową propozycją zewnętrznym audytorem ma być dla jst właściwa terytorialnie regionalna izba obrachunkowa, a kontrole dokumentów mają odbywać się w zależności od wielkości jednostki – raz w roku, lub co najmniej raz na cztery lata.

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/