banknoty

Pieniądze dla kieleckiego Teatru i na Akademię Bajki w Pacanowie

Projekty powiększenia Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie o Park Edukacyjny „Akademia Bajki” oraz przebudowy budynku Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – taką decyzję podjął dzisiaj Zarząd Województwa, rozstrzygając konkurs z działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

W ramach konkursu o wsparcie finansowe mogły się ubiegać instytucje realizujące przedsięwzięcia z zakresu m.in. zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, dotyczące rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czy też zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęło w sumie 12 projektów na łączną kwotę ponad 135 mln zł, w tym prawie 107 mln zł dofinansowania z RPO. Ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszło i uzyskało wymaganą liczbę punktów 10 projektów. Niestety, zarezerwowanych w konkursie pieniędzy wystarczyło jedynie na dofinansowanie dwóch, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Są to: projekt ECB pod nazwą „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” oraz projekt kieleckiego teatru – „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Na utworzenie Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie otrzyma 16 mln 466 tys. zł dofinansowania z RPO, przy czym wartość całego przedsięwzięcia to 20 mln 609 tys. zł. Projekt będzie realizowany do 2022 roku. Zakłada on m.in. powstanie m.in. amfiteatru, parku linowego, placu zabaw, groty solnej i mini zoo. Utworzone zostaną także cztery ogrody edukacyjne: komiksu, baśni i bajek, legend oraz ogród opowieści. Park w swojej misji ma odwoływać się do istoty bajki, baśni i legendy polskiej.

Z kolei Teatr im. S. Żeromskiego otrzyma 13 mln 166 tys. zł dotacji z RPO na projekt dotyczący przebudowy i rozbudowy zabytkowego budynku teatru. Wartość całego przedsięwzięcia to 20 mln 967 tys. zł. Okres realizacji – lata 2020-2023. Projekt przewiduje m.in. wykonanie technologii scenicznej (elektroakustyki, oświetlenia, mechaniki scenicznej), przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych dachu oraz docieplenia elewacji budynku, a także wykonanie iluminacji budynku. W ramach planowanych prac będą również zakupione i zamontowane windy.
W sumie oba wybrane w konkursie projekty dofinansowane zostaną kwotą 27 mln 900 tysięcy złotych.

Iwona Sinkiewicz – Potaczała 

Lokalizacja