Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Vii Kadencji

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Obradujący pod przewodnictwem marszałek Renaty Janik, Zarząd Województwa podjął dziś cztery uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocników na zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia spółek kapitałowych z udziałem Województwa Świętokrzyskiego: „Uzdrowiska Busko-Zdrój”, Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego.

Wykonywanie praw z udziałów i akcji posiadanych przez Województwo Świętokrzyskie należy do zadań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Dla zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji bieżących czynności właścicielskich, niezbędne jest wyznaczenie stałych pełnomocników do udziału w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach spółek kapitałowych z udziałem Województwa Świętokrzyskiego, a także upoważnienie tych pełnomocników do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnił:

  • Marszałek Renatę Janik do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.
  • Wicemarszałka Marka Bogusławskiego do uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.
  • Wicemarszałka Grzegorza Sochę do uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników spółki Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.
  • Członka Zarządu Województwa Andrzeja Prusia do uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.