Uczestnicy Wizytacji Na Balkonie Zewnętrznym Teatru

Pierwszy spektakl w przebudowanym teatrze coraz bliżej

Trwają prace budowlane w zabytkowej kamienicy, usytuowanej przy ulicy Sienkiewicza, będącej przez 143 lata siedzibą Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Marszałek Andrzej Bętkowski, Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Anna Ciulęba w towarzystwie dyrektora teatru Michała Kotańskiego wizytowali dziś budynek zapoznając się z postępem prac.

W zabytkowej kamienicy usytuowanej przy głównej ulicy Kielc, Sienkiewicza 32, będącej przez 143 lata siedzibą Teatru trwa realizacja inwestycji  pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach”, która oznacza m.in. unowocześnienie budynku, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wdrożenie nowej technologii sceny, uruchomienie sceny kameralnej otwartej na dziedziniec oraz odtworzenie historycznych elementów zabytkowych, jak posągi czterech muz na elewacji frontowej.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 roku podpisano umowę o rozszerzeniu przebudowy. Dzięki dodatkowym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wykonane zostaną m.in.:

 • tylna kieszeń sceniczna,
 • komin sceniczny pozwalający unosić elementy dekoracji na zmotoryzowanych sztankietach,
 • układ dwupoziomowy zapadni scenicznych,
 • winda towarowa od ul. Sienkiewicza, więcej o tym 

Celem głównym projektu zgodnie z założeniami Osi Priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022 jest zwiększenie wykorzystania zasobów kulturowych miasta Kielce, poprzez przebudowę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:

 • podniesienie jakości oferty kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
 •  kultywowanie i utrzymanie lokalnych tradycji i kultury;
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury dziedzictwa kulturowego oraz spełnienie wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 •  przystosowanie budynku Teatru do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • możliwość rozszerzenia oferty kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
 •  wyróżnienie budynku Teatru na obszarze Śródmieścia Kielc;
 •  podniesienie atrakcyjności kulturowej regionu.

Zwiększenie jakości i dostępności do infrastruktury kulturalno-artystycznej wpłynie na osiągnięcie szeregu pozytywnych efektów, jakimi są:

 • wzrost liczby osób uczestniczących w wydarzeniach artystycznych,
 •  podniesienie standardu i estetyki budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
 • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kulturalnej,
 •  stworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej, zainteresowań, talentów oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, a także integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej;
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu,
 • zmniejszenie różnić regionalnych w dostępie do wysokiej jakości oferty kulturalnej,
 • tworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej na temat projektu oraz wizualizacje