Pierwszy ważny krok zrobiony – z zaświadczeniem bez kolejki

Pierwszy ważny krok zrobiony – z zaświadczeniem bez kolejki

– Szybka diagnoza i podjęcie leczenia to większa szansa na adopcję i normalne życie – mówi wicemarszałek Renata Janik, która zainicjowała prace nad stworzeniem Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej. Ale na początek samorząd województwa pomaga bardzo praktycznie – do specjalisty bez kolejki i bez opłat za parking.

Kilkadziesiąt zawodowych rodzin zastępczych odebrało dziś z rąk marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik zaświadczenia, które ułatwią rodzicom dostęp do specjalistów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i jego poradni. Uprawniają również do bezpłatnego wjazdu na parking szpitala.

Jak podkreślają rodzice zastępczy, w ostatnich latach trafia do nich coraz więcej dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących stałej opieki psychiatrycznej, więc otrzymane zaświadczenia są dla nich ogromną pomocą. Ich praca to przede wszystkim ciągła walka o wyrównanie szans rozwojowych podopiecznych. To szczególnie ważne w przypadku dzieci najmłodszych.

 

 

– Praca rodzin zastępczych to bardzo trudna misja i w trosce o dobro dzieci musimy ją wesprzeć – podkreśla marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Jak dodaje wicemarszałek Renata Janik, zbyt długie kolejki do specjalistów były największym problemem zgłaszanym przez rodziców zastępczych.

 

 

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej, dzięki której rodziny otrzymają zniżki na korzystanie z oferty różnych instytucji, a także obiektów podległych Marszałkowi Województwa np. Centrum Bajki w Pacanowie, Muzeum Wsi Kieleckiej czy Centrum Nauki Leonarda da Vinci. Przyjęcie wieloletniego programu określającego kierunki wsparcia systemu pieczy zastępczej będzie tematem obrad radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na najbliższej lipcowej sesji.