Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 2 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 2 LIPCA

W regionie goszczą przedstawiciele Słowacji, Regionu Bańska Bystrzyca: Roman Malatinec – wicemarszałek Regionu Bańska Bystrzyca, Matej Hruška – Oddział „CATCHING UP REGIONS“, Jaroslav Černák – Kancelaria Wicemarszałka. Wizyta dotyczy wymiany doświadczeń w sprawie Europejskiej Inicjatywy „CATCHING UP REGIONS” wdrażanej w regionie świętokrzyskim. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim goście spotkali się z marszałkiem Andrzej Bętkowskim, następnie wzieli udział w spotkaniu roboczym i dyskusji na temat Europejskiej Inicjatywy „Catching Up Regions I” wdrażanej w regionie świętokrzyskim.

1

Catching Up Regions to inicjatywa Komisji Europejskiej, której głównym celem jest przezwyciężenie najważniejszych barier w szybszym wzroście regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Do współpracy w ramach inicjatywy Lagging Regions Komisja Europejska zaprosiła dwa regiony rumuńskie, dwa województwa Polski Wschodniej: Świętokrzyskie i Podkarpackie oraz Ministerstwo Rozwoju, Bank Światowy i inne instytucje regionalne.

Celem inicjatywy jest identyfikacja czynników ograniczających wzrost gospodarczy w słabiej rozwiniętych regionach europejskich oraz – na tej podstawie udzielenie im pomocy doradczej, w zakresie zindywidualizowanych działań (specyficznych dla każdego regionu), przyczyniających się do redukcji tych ograniczeń, w celu poprawy warunków dla inwestowania i wzrostu gospodarczego.

Pilotażowy program zakładał przygotowanie, przy wsparciu ekspertów Banku Światowego, regionalnego planu działań: na rzecz aktywizacji przedsiębiorczości, sposobów poprawy warunków rozpoczynania działalności gospodarczej w regionie, identyfikacji oraz zapewnieniu pakietu usług wsparcia biznesu, wzmocnienia kształcenia zawodowego – szybka ścieżka wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego oraz efektywnego planowania przestrzennego.

***

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik uroczyście wręczyli zaświadczenia dla Rodzin Zastępczych Zawodowych, które będą uprawniały rodziny do bezpłatnego wjazdu na parking Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a także skorzystania z pomocy w organizacji specjalistycznej opieki medycznej. Inicjatywa ta jest wyrazem wsparcia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Rodzin Zastępczych Zawodowych.

Zaświadczenia są pierwszym z instrumentów wsparcia, w najbliżej perspektywie zainaugurowana zostanie Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej, dzięki której Rodziny otrzymają zniżki na korzystanie z usług jednostek podległych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego np. Centrum Bajki w Pacanowie, Muzeum Wsi Kieleckiej, Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznemu czy też Filharmonii Świętokrzyskiej, Teatru im. Stefana Żeromskiego.

W spotkaniu udział wezmą rodziny zastępcze zawodowe z województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, regionalnego ośrodka polityki społecznej oraz funkcjonującego w jego strukturach Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego. Uroczystego wręczenia Zaświadczeń dokonają Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.