Platforma E-LEARNING uruchomiona!

Platforma E-LEARNING uruchomiona!

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – Partner projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach w formule e-learning.

Szkolenia dostępne na platformie, skierowane są do osób, kadry merytorycznej realizującej zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bezpośrednio pracującej z dzieckiem i rodziną.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.blizejrodziny.pl gdzie w zakładce rekrutacja znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz elektroniczny formularz rejestracyjny do szkoleń w formule e-learning.

Ilość miejsc ograniczona. Dodatkowych informacji o projekcie, platformie i szkoleniach w formule e-learning udziela,

– Koordynator Projektu, nr tel. 41 342 19 02

Pliki do pobrania

plakat_e_learning.jpgData dołączenia 2018-04-20, att1927270_plakat_e_learning.jpg