Wybór Zarządu Województwa Podczas Pierwsze Seji Sejmiku Vii Kadencji (1)

Po raz pierwszy obradował Sejmik VII kadencji

W sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się dziś pierwsza, inauguracyjna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VII kadencji. Ślubowanie złożyło wszystkich 30 radnych, a przewodniczącym Sejmiku wybrany został Andrzej Bętkowski. Marszałkiem województwa wybrano Renatę Janik, wicemarszałkami Grzegorza Sochę i Marka Bogusławskiego a członkami Zarządu Województwa Andrzeja Prusia i Anitę Koniusz. Inauguracyjna sesja zgromadziła w Filharmonii Świętokrzyskiej wielu znamienitych gości, między innymi świętokrzyskich parlamentarzystów i samorządowców.

Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze

Obrady otworzył tradycyjnie Radny Senior, czyli najstarszy radny nowego Sejmiku, Henryk Milcarz.

– Gratuluję Państwu zaufania, jakim mieszkańcy województwa obdarzyli nas jako swoich przedstawicieli – mówił Henryk Milcarz, witając radnych i gości przybyłych na pierwszą sesję Sejmiku nowej kadencji. Następnie głos zabrał Rafał Adamczyk, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach, który wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.

W wyniku głosowania z 7 kwietnia 2024 roku poszczególne komitety uzyskały następującą liczbę mandatów w 30-osobowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 42% głosów (16 mandatów), Trzecia Droga – 21,71% (7 mandatów), Koalicja Obywatelska 18,72% (6 mandatów), Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 9,15% (1 mandat). Radnymi wojewódzkimi zostali:

Okręg 1: Magdalena Zieleń (Prawo i Sprawiedliwość), Grzegorz Socha (Prawo i Sprawiedliwość), Paweł Krakowiak (Prawo i Sprawiedliwość), Marek Strzała (Prawo i Sprawiedliwość), Andrzej Swajda (Trzecia Droga), Arkadiusz  Bąk (Trzecia Droga), Jolanta Madioury (Koalicja Obywatelska).

Okręg 2: Andrzej Bętkowski (Prawo i Sprawiedliwość), Andrzej Pruś (Prawo i Sprawiedliwość), Marcin Piętak (Prawo i Sprawiedliwość), Jerzy Materek (Trzecia Droga), Jan Maćkowiak (Koalicja Obywatelska), Waldemar Wrona (Koalicja Obywatelska).

Okręg 3: Renata Janik (Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Jabłoński (Prawo i Sprawiedliwość), Mieczysław Gębski (Prawo i Sprawiedliwość), Sławomir Gierada (Prawo i Sprawiedliwość), Kazimierz Mądzik (Prawo i Sprawiedliwość), Katarzyna Suchańska (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), Piotr Żołądek (Trzecia Droga), Henryk Milcarz (Trzecia Droga), Gerard Pedrycz (Koalicja Obywatelska), Renata Gruszczyńska (Koalicja Obywatelska).

Okręg 4: Marek Bogusławski (Prawo i Sprawiedliwość), Grzegorz Cepil (Prawo i Sprawiedliwość), Anita Koniusz (Prawo i Sprawiedliwość), Małgorzata Gusta (Prawo i Sprawiedliwość), Krystian Jarubas (Trzecia Droga), Jolanta Tyjas (Trzecia Droga), Wojciech Zwierzchowski (Koalicja Obywatelska).

Andrzej Bętkowski przewodniczącym Sejmiku

Radni złożyli następnie ślubowanie. Sekretarzami obrad zostali Krystian Jarubas i Grzegorz Cepil. Porządek obrad sesji został rozszerzony o wybór marszałka województwa świętokrzyskiego, wicemarszałków oraz członków Zarządu Województwa. Pierwszym punktem obrad było jednak wybranie przewodniczącego Sejmiku Województwa. Został nim Andrzej Bętkowski, wybrany po głosowaniu tajnym, który uzyskał 16 z 29 ważnie oddanych głosów. Na drugiego kandydata do pełnienia tej funkcji, Henryka Milcarza, zagłosowało 13 radnych.

– Chcę podziękować za wybór na funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VII kadencji, jednocześnie pragnę podziękować koledze radnemu Henrykowi Milcarzowi za sportową, ambitną walkę – powiedział po ogłoszeniu wyników wyborów Andrzej Bętkowski. – Cieszę się, że w mojej karierze samorządowej będę pełnił także funkcję przewodniczącego Sejmiku. Byłem już marszałkiem, teraz będę przewodniczącym regionalnego Parlamentu. Jest dla mnie dużym wyróżnieniem kierować gremium, które decyduje o bardzo istotnych sprawach dla naszego województwa – dodał nowy przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Andrzej Krzysztof Bętkowski urodził się 28 grudnia 1951r. w Skarżysku-Kamiennej. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułem zawodowym magistra wychowania fizycznego, podyplomowe studia w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (prawno-samorządowe) oraz na AWF w Poznaniu organizację i zarządzanie sportem. Prowadził również własną działalność gospodarczą. W latach 1999-2002 zajmował stanowisko starosty powiatu skarżyskiego, 2002-2006 – był radnym powiatu skarżyskiego, zaś w latach 2006-2007 radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Był posłem na Sejm VI i VII kadencji, od 2015r. pełnił funkcję wicewojewody świętokrzyskiego, zaś w latach 2018-2024 był marszałkiem województwa.

Wiceprzewodniczącymi Sejmiku zostali wybrani Magdalena Zieleń, Mieczysław Gębski oraz Marek Strzała.

Poznaliśmy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

W głosowaniu tajnym radni Sejmiku zdecydowali, iż marszałkiem województwa świętokrzyskiego będzie Renata Janik, która uzyskała 16 głosów.

Renata Janik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od prawie 20 lat związana z samorządem.

Sprawująca kierownicze funkcje m.in. w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W latach 2010-2013 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego, posłanka na Sejm VII kadencji, od 2017 do 2018 roku doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

22 listopada 2018 r. wybrana na funkcję Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego. Pracując w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego, bezpośrednio nadzorowała wdrażanie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, kreowała i inicjowała działania z zakresu polityki społecznej w regionie, jak również odpowiadała za zagadnienia związane z rynkiem pracy.

Dzięki jej zaangażowaniu i ciężkiej pracy nasze województwo, które u progu VI  kadencji samorządu było w końcówce krajowych rankingów, mierzących postępy w realizacji społecznych projektów unijnych, w ciągu kilkunastu miesięcy awansowało do czołówki rankingu polskich regionów i na tej pozycji znajduje się do dziś.

Od początku pracy w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego konsekwentnie osiągała założone przez siebie cele i budowała swój wizerunek jako osoby zaangażowanej w realizację zarówno tych małych, jak i tych dużo większych zadań, stojących przed lokalnymi społecznościami. Zaangażowana w liczne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także młodzieży.

Współzałożycielka i działaczka wielu stowarzyszeń, Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska. Odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wicemarszałkami Województwa Świętokrzyskiego Sejmik wybrał Grzegorza Sochę i Marka Bogusławskiego.

Grzegorz Socha ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia liczne podyplomowe z zakresu Informatyki, Prawa Europejskiego, a także BHP. Absolwent MBA. Wykładowca, doradca organizacji pozarządowych oraz Doradca Europejski ds. funduszy unijnych. Społecznik, wolontariusz Szlachetnej Paczki oraz innych organizacji pozarządowych. Rolnik.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych. Był wicedyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. W ostatnich latach pełnił funkcję zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Radny Województwa Świętokrzyskiego V kadencji.

Marek Bogusławski ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Z wykształcenia lekarz medycyny – specjalista medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. Do 2006 roku pracował w Szpitalu Rejonowym w Jędrzejowie oraz w Ośrodku Zdrowia w Prząsławiu. Od 2000 do 2008 r. zarządzał Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, jednocześnie w okresie 2007-2008 piastował stanowisko dyrektora ds. medycznych w Uzdrowisku Busko-Zdrój. Od 2008 r. prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jędrzejowskie Centrum Medyczne.

Radny Województwa Świętokrzyskiego: III, IV oraz VI kadencji. W 2018 roku głosami Sejmiku objął funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a w 2019 został wybrany Wicemarszałkiem Województwa.

Na członków Zarządu Województwa, obradujący w poniedziałek Sejmik wskazał Andrzeja Prusia oraz Anitę Koniusz.

Andrzej Pruś jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, obecnie studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pracował w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, następnie w Zakładach Starachowickich STAR S.A. oraz zakładzie produkcyjnym koncernu MAN w Starachowicach. W latach 1999-2006 Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w MAN – Star Trucks w Starachowicach. W latach 2007-2011 był pracownikiem samorządowym w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wieloletni Doradca Wojewody Świętokrzyskiego.

Radny Województwa Świętokrzyskiego V i VI kadencji. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Anita Koniusz jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, posiada także tytuł licencjata filologii angielskiej oraz ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie MBA. Jest ponadto Technikiem Fizjoterapii.

Wieloletni pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członek Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Kielcach. Od 2021 roku dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

– Pragnę serdecznie podziękować w pierwszej kolejności pani przewodniczącej Annie Krupce za wiarę we mnie i zaufanie, dziękuję wszystkim moim koleżankom i kolegom z Klubu Prawa i Sprawiedliwości za to, że oddali na mnie głos i obiecuję, że na pewno nikogo nie zawiodę. Dziękuję kolegom z Komisji Skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie dzisiejszych głosowań. Dziękuję wszystkim Państwu i do zobaczenia na następnej sesji Sejmiku – powiedziała marszałek Renata Janik na zakończenie poniedziałkowego posiedzenia.

Wybranemu dziś Zarządowi Województwa oraz nowym władzom Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego gratulowała poseł Anna Krupka.

Kolejna sesja Sejmiku zaplanowana została na 16 maja br.