Po raz piętnasty wręczono “Koziołki”

Po raz piętnasty wręczono “Koziołki”

W Korytnicy odbyło się uroczyste podsumowanie programu “Bezpieczne Świętokrzyskie”. Za wzorową realizację programu w 2013 roku wyróżniono trzy powiaty. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Jarosław Szymczyk, a także władze samorządowe województwa świętokrzyskiego.

 

Trzecie miejsce zajął powiat staszowski, drugie miejsce – miasto Kielce, natomiast pierwsze miejsce Kapituła nagrody przyznała powiatowi starachowickiemu.
Wyróżnione powiaty otrzymały statuetki „Koziołka”, a także nagrody finansowe, z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną.

Głównym celem nagrody przyznawanej od 2000 roku jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego.
Nagroda jest także wyrazem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu “Bezpieczne Świętokrzyskie”.