Podsumowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w regionie

Podsumowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w regionie

– Dziękuję za wspólną pracę, wysiłek i refleksję nad tym, co można zrobić dla poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, który poprowadził ostatnie w tej kadencji posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie odbyło się w czwartek, 11 października w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

W czasie wydarzenia został omówiony stan bezpieczeństwa i porządku na świętokrzyskich drogach. Podsumowana też została XVI edycja wojewódzkiego konkursu pod hasłem „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”. Do rywalizacji przystąpiło 12 instytucji. Pierwsze miejsce zajął Urząd Gminy Pierzchnica. Na drugim znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Śladkowie Małym, zaś na trzecim Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest organem, który ma na celu między innymi propagowanie rozwiązań inżynieryjnych dotyczących organizacji ruchu drogowego, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, patronowanie przedsięwzięciom prewencyjno-edukacyjnym nakierowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, udział w pracach związanych z oceną stanu dróg krajowych i wojewódzkich oraz w opiniowaniu projektów rozwiązań organizacyjnych ruchu drogowego, czy rozpoznawanie na terenie regionu miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Galeria zdjęć

Lokalizacja