Mówi Wicemarszałek Renata Janik

Podsumowano akcję “Pola Nadziei”

W Kielcach, we wtorek 6 czerwca podsumowano działania, prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach 13. kampanii Pola Nadziei 2022/2023. Podczas uroczystej gali w kieleckim Domu Środowisk Twórczych – Pałacu Tomasza Zielińskiego podsumowano efekty działań na rzecz Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Z organizatorami, darczyńcami i partnerami akcji oraz wolontariuszami spotkała się wicemarszałek Renata Janik.

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program, którego zadaniem jest pozyskiwanie środków na funkcjonowanie hospicjum, ale także szerzenie idei hospicyjnej, propagowanie bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących.

Do wspierania tej akcji każdego roku zapraszana jest młodzież szkolna. Uczniowie zbierają środki finansowe, sadzą cebulki żonkili tworząc “Pola Nadziei”, kwestują i organizują imprezy sportowe, uczestniczą w koncertach, charytatywnych przedstawieniach i kiermaszach. Kwestowano również wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zebrane przez świętokrzyskich wolontariuszy pieniądze pozwalają na funkcjonowanie Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Za ofiarność, bezinteresowność i otwarte serce wszystkim osobom, włączającym się w akcję dziękowała wicemarszałek Renata Janik.

– Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, którzy od lat włączają się w akcję niesienia wsparcia chorym, potrzebującym, cierpiącym, przebywającym w naszym hospicjum – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Wspieram kampanię, bo uczy ona współczucia dla innych, zaangażowania, przypomina o bezinteresowności, wierze, pozwala na nowo przewartościować życie i mądrze wybrać to, co naprawdę warte. Gratuluję wszystkim młodym uczestnikom pięknych konkursów, koncertów i spotkań, dziękuję za talent, oddanie, piękne prace i serce –  dodała wicemarszałek.

W tym roku młodzież wzięła udział w konkursach – multimedialnym, plastycznym i fotograficznym, których tematyka dotyczyła zaprezentowania piękna życia, wartości niesienia pomocy, altruizmu i przyjaźni. Autorzy najpiękniejszych nagrań i prac otrzymali słowa uznania i cenne nagrody podczas gali podsumowującej akcję “Pól Nadziei”.