Zakończono Remont Drogi Wojewódzkiej Na Terenie Gminy Dwikozy (15)

Zakończono remont drogi wojewódzkiej na terenie gminy Dwikozy

Prawie kilometrowy odcinek wyremontowanej drogi nr 777 na terenie gminy Dwikozy oddano dziś do użytku. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona, senator Jarosław Rusiecki, poseł Marek Kwitek, poseł Mariusz Gosek, świętokrzyscy samorządowcy.

– Dla mieszkańców ten nowy, zmodernizowany odcinek drogi jest bardzo ważny. Staramy się realizować plan inwestycji, modernizacji i przebudowy naszych dróg, a na dział związany z transportem przeznaczamy ponad 50 procent środków z całego budżetu województwa. To powoduje, że mieszkańcy naszego regionu mogą czuć się bezpiecznie, poruszając po drogach, mają ułatwiony dostęp do instytucji i urzędów – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Dla Zarządu Województwa bezpieczeństwo mieszkańców  jest priorytetem.  Dlatego cieszę się, że dziś razem otwieramy ten fragment drogi. Nowe chodniki zdecydowanie wpłyną na bezpieczeństwo ruchu pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego sąsiedztwa szkoły, zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej – dodał członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawni ruch pieszych. Nowa nawierzchnia zdecydowanie poprawi komfort jazdy kierowców, jak i zmniejszy poziom hałasu, emitowanego przez ruch kołowy.

W ramach realizowanych robót wykonano przebudowę drogi na długości 909 m. Poszerzono i wzmocniono nawierzchnię, wybudowano 4 zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi, wykonano odwodnienie (kanał kryty), studnie chłonne, chodnik i zjazdy z kostki betonowej. Zrobiono oznakowania pionowe i poziome oraz zamontowano bariery drogowe i balustrady dla pieszych.

Koszt inwestycji “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy na odcinku od km 10+872,00 do km 11+871,00” – etap II wyniósł 4 885 235,76 zł brutto. Inwestycja została sfinansowana ze środków inwestora – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przy współudziale środków gminy Dwikozy w wys. 1 250 000,00 zł

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o. „DYLMEX-INWESTYCJE” ze Staszowa.