Spotkanie Podsumowujące Pracę Partnerstwa Ponidzie Z Udziałem Dyrektora Departamentu Inwestycji I Rozwoju Jacka Sułka

Podsumowano pracę Partnerstwa Ponidzie

Jak wzmocnić współpracę samorządów – o tym rozmawiano podczas spotkania podsumowującego pracę Partnerstwa Ponidzie. Dyskusja poświęcona była również możliwości finansowania różnych przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2021-2027.

Podsumowanie dotychczasowych prac Partnerstwa Ponidzie w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD) oraz analiza możliwości finansowania projektów w perspektywie finansowej 2021-2027 to główne punkty spotkania Rady Partnerstwa Ponidzie. W spotkaniu uczestniczył Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt CWD, realizowany przez Związek Miast Polskich (ZMP) na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ma na celu popularyzowanie idei partnerstwa międzysamorządowego, wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów gminnych i powiatowych oraz planowanie kompleksowych przedsięwzięć aktywizujących potencjał obszaru partnerstwa i budujących jego rozwój. Z województwa świętokrzyskiego uczestniczą w nim dwa partnerstwa – Partnerstwo Ponidzie (które tworzą gminy Jędrzejów, Pińczów, Wiślica, Nowy Korczyn, Michałów, Sobków, Imielno, Złota oraz Kije, a także powiat pińczowski, jako lider projektu) oraz Partnerstwo Ziemia Opatowska (które obejmuje wszystkie gminy z terenu powiatu opatowskiego).

Podczas spotkania Partnerstwa Ponidzie, które odbyło się w Pińczowie, Rada Partnerstwa Ponidzie pod przewodnictwem Zbigniewa Kierkowskiego, starosty pińczowskiego podsumowała prace związane z opracowaniem raportu diagnostycznego. Doradcy Partnerstwa zaprezentowali potencjał obszaru oraz propozycje priorytetów i przedsięwzięć, które mają być ujęte w Strategii Rozwoju Obszaru Partnerstwa Ponidzie.

W trakcie spotkania Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedstawił aktualny stan prac związanych ze wznowieniem działalności Ciuchci Ekspres Ponidzie, natomiast Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju odpowiadał na pytania dotyczące możliwości finansowania różnych przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2021-2027.